KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT : Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Địa chỉ              : Tầng 4, 5, 6, tòa nhà SCEPTA, 19A Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại        :+84.8.62966902 | +84.8.62966907 | +84.8.62966908 | +84.8.62966910 | +84.8.62966894 | +84.8.62966940 | +84.8.62967069 | +84.8.62967082 | +84.8.62967182

Fax                   : +84.8.62966911, +84.8.62966912 

Nội dung khác
Contarini
Parker
BS&B
FloLine
Hydac
Brevini
sauer-danfoss-daikin.com
DropsA
Richardsind
Rud
MacNaught