KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT : Tổng công ty CP khoan và dịch vụ khoan dầu khí
 

Ðịa chỉ          :   Lầu 4, Tòa nhà Sailing Tower
                         Số 111A Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại     :  (84 8) 39 142 012 (7 lines)
 
Fax                :  (84 8) 39 142 021 - 39 142 022

Nội dung khác
Contarini
Parker
BS&B
FloLine
Hydac
Brevini
sauer-danfoss-daikin.com
DropsA
Richardsind
Rud
MacNaught